Subscribe:

17 Kasım 2013 Pazar

İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ni Biliyor muyuz?


Sürekli internetle içiçe olan kişiler olarak internette dolaştığımızda suç unsuru içeren veya uygunsuz içerikli yayınlara rastgelebiliyoruz. Bunları farkettiğimiz zaman ilgili kurum yada birimlere bildirirsek sağlıklı bir iş yapmış olacağız.
Uygunsuz veya suç unsuru içeren internet yayınlarını, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kurduğu İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne bildirebilirsiniz. Örneğin, herhangi bir web sitesinde tehlikeli madde temini konusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma veya özendirme suçlarının işlendiğini düşünüyorsanız buradan ihbar edebilirsiniz.
"Bilgi İhbar Merkezi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 4/ 5/2007 Tarihli ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanununun 10. Maddesinin 4. Fıkrasının (d) bendi uyarınca kurulmuştur."
5651 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan herhangi bir konu ile ilgili yeterli şüpheye sahip olduğunuz içeriği ihbar edebilirsiniz.

5651 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan
Peki hangi durumları İnternet Bilgi İhbar Merkezi’ne bildirmeniz gerekir?
  • İnternet ortamında yapılan yayınlarda intihara yönlendirme, azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme veya intihara herhangi bir şekilde yardım etme fiillerinden birinin veya birkaçının oluştuğunu düşünüyorsanız
  • Çocukların (18 yaşından küçük bireyler) cinsel olarak istismarı suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
  • Sağlık için tehlikeli madde (alkollü içkiler, tütün, tiner ve sağlık için tehlikeli her türlü madde) temini suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma veya özendirme suçlarının işlendiğini düşünüyorsanız (Bu maddeler çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara verildiği veya tüketimine sunulduğunda suç oluşmaktadır).
  • Müstehcenlik suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
  • Kişilerin ve özellikle çocukların fuhuşa teşvik edilmesi, bunun yolunun kolaylaştırılması, buna aracılık edilmesi suçlarından birinin veya birkaçının işlendiğini düşünüyorsanız
  • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun işlendiğini düşünüyorsanız.
  • 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırılık bulunduğunu düşünüyorsanız.

Gibi maddeler yer almakta. Bence bu maddelerin yanına milletin manevi duygularına hakaret gibi maddelerde eklenmeli. "Dini değerler ve yaşama hakaret" konusu kesinlikle olmalı. Bu bir eksiklik.


Hangi durumlarda bilgisayarınızda kontroller yapmanız ve/veya bilgi sistem personeline başvurmanız gerekir?
Bilgisayarınızda gereksiz bir yavaşlama durumunda,
Sizin müdahaleniz olmadan bir bilgi kaybı veya değişikliği ile karşılaştığınızda,
Kontrol dışı programların çalışması durumunda,
Kontrol dışı web sayfalarının açılması durumunda,
Virüs tespit ajanlarının çalışmadığını fark ettiğinizde.

Güvenli bir internet dolayısıyla toplum için bu bilgilendirmeleri çevremizde paylaşırsak önemli bir iş yapmış olacağız.

0 yorum:

Yorum Gönder