Subscribe:

13 Şubat 2013 Çarşamba

XML

XML, bir çok web programları tarafından kullanılan,  kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri, esnek, genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dildir. Bu arada açılımıda eXtensible Markup Language olarak bilinir.  Böylelikle ticaret, yayıncılık, devlet, bilim, akademik araştırma alanları dahil, hemen her türlü gereksinime uyacak biçimde genişletilebilmesi sayesinde gereken bilgileri belirli bir kullanımdan alıp bir diğer kullanıma iletebilirsiniz.

Kısaca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

6 Şubat 2013 Çarşamba

Yazmak

Yazı, insanlık tarihi boyunca süregelen, bilgi ve iletişim aktarımı yapan bir semboller topluluğudur.
İnsanlar geçmişte, duygu ve düşüncelerini kalıcı tutma eylemlerine girişmişlerdir. Birtakım sembolleri etraflarındaki cisimleri işlemişler ve günümüzde, tarih öncesi dönem hakkında çeşitli birtakım bilgilere biz bu şekilde ulaşabiliyoruz. Kulaktan kulağa aktarılan bilgilerin yerini yazının alması toplumların gelişmesine şüphesiz katkı sağlamıştır. Kağıdın kullanılması yazma eylemini daha pratik hale getirmiştir ve bir süre sonra kağıtlar birleşerek kitap olgusunu meydana getirmiştir. Matbaanın icadı ile kitapların daha çok çoğalması ve halka daha çabuk ulaşması kaçınılmaz olmuştur.
Yazının çok kısa tarihinden bahsettikten sonra paralelinde toplumların da geliştiği sonucuna ulaşabiliriz.
Ama benim bu yazımda asıl anlatmak istediğim genel anlamda bu değil.