Subscribe:

13 Ekim 2019 Pazar

İşletme Yüksek Lisans Proje Sürecim


Temmuz 2017'de başlayıp Ocak 2019'da biten uzaktan eğitim işletme tezsiz yüksek lisans programını bitirmek için şart olan dönem projem, e-ticaret sisteminin bir modeli olan İşletmeden Tüketiciye modeliydi. Tabi daha detaylı ve özgün bir içerik olması açısından ayakkabı sektöründe uygulanmasını konu edinmiştim.
Süreç, güz dönemi başında başlayıp güz dönemi sonuna kadar olan zaman diliminde gerçekleşmiştir. Projeyi almak için öncelikli koşul genel not ortalamasının belirli bir ortalamanın üzerinde (2.50) olunmasıdır. Danışman öğretim görevlileri atandıktan sonra danışmanlarla iletişime geçilip proje konusu belirlenir. Uygunluk aldıktan sonra belirli süre içinde projemi yazmaya başladım. Onun öncesine ilgili üniversite proje yazım kılavuzu, kaynakça oluşturma kılavuzu, örnek proje formatı ve proje kapak dosyasını mailler ile öğrencilerine ulaştırmıştı. Sonraları projenin en az kaç sayfa olacağı gibi bilgilerde mail yolu ile bizlere bildirilmişti
Ara dönemde yaptığınız kadarıyla projenin belirli bir taslağını danışman hocaya göndermeniz gerekiyor. Gönderilen taslağa göre size projenizin benzerlik ve özgünlüğü açısından Turnitin intihal raporu gönderilir. Üniversitemde ilgili dönemde intihal raporu oranı en fazla %18 olması gerektiğine dair bilgilendirilmiştim. Bunun haricinde danışman gerekli görürse projede içerik, yöntem, şekil v.b alanlarda düzeltme ve değişiklik talep edebiliyor.
İkinci intihal raporu da belirli tarihler arasında gönderilip onay alınması gerekiyor. Bu tarihlere elimden geldiğince uymaya çalışmıştım. Hatta son tarihten  2 hafta önce göndermiştim ki sıkıntı olursa zamanım olsun ve rahat bir şekilde düzeltebilme durumu oluşsun. Bu arada istediğiniz gibi projeler gönderip geri bildirim alamıyorsunuz. Bununda  belirli bir kuralı var. Örneğin ikinci intihal raporunu gönderdiniz. İlk raporun intihal oranı en az %30 olması gerekiyor. Bu orandan fazla olan projeler direkt eleniyor, altında olan projeler ise tekrar değerlendirilmek üzere öğrenciye bildiriliyordu. Benim ikinci aralıkta ilk gönderdiğim rapordaki oran %24 şeklindeydi ve düzenlemem için tekrar tarafıma gönderildi. Bu oranı aşağıya çekmek için konuları daha da özgün bir şekilde genişlettim ve kaynak aldığım kısımları azalttım.  En son aşağıdaki gibi %11 oranı gibi bir değer çıktığına dair detaylı intihal raporu tarafıma gönderildi.


Turnitin İntihal Raporu


Raporda uygunluk alındıktan sonra CD içerisinde dijital versiyonlarını ve projenin 3 adet nüshasını sosyal bilimler enstitüsüne danışman değerlendirme formu ile teslim etmiştim.
Projede bana yardımcı olan danışman hocam Prof. Dr. Saim Kılıç ve eşim Nilay Dereköy'e buradan da teşekkürlerimi bildirmek isterim.


Proje Kapak Sayfası
0 yorum:

Yorum Gönder