Subscribe:

13 Şubat 2013 Çarşamba

XML

XML, bir çok web programları tarafından kullanılan,  kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri, esnek, genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dildir. Bu arada açılımıda eXtensible Markup Language olarak bilinir.  Böylelikle ticaret, yayıncılık, devlet, bilim, akademik araştırma alanları dahil, hemen her türlü gereksinime uyacak biçimde genişletilebilmesi sayesinde gereken bilgileri belirli bir kullanımdan alıp bir diğer kullanıma iletebilirsiniz.

Kısaca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Çok fazla sayıda ve üstelik farklı tiplerdeki veriyi tek bir havuzda tutabilir.
  • Bu verilerin yapılanması, tanımlanması ve biçimlenmesi için kullanılan bir teknolojidir.
  • Bilgiye ortamdan bağımsız olarak kolay bir şekilde ulaşılması avantajını sağlar.
  • Veriler bu yapıyı kullanarak daha hızlı bir şekilde sorgulanırlar.
  • W3C (World Wide Web Consortium) organizasyonu tarafından tasarlanan ve herhangi bir kurumun tekelinde bulunmayan uluslararası bir standdarttır.
  • Not defteri ile açılarak kullanılabilinir.
  • XML de HTML gibi işaretleme etiketlerini kullanan bir dildir.HTML ve XML arasındaki temel fark XML işaretleme etiketlerinin bilginin içeriğini tanımlamak için kullanılmasıdır.
  • Şu anda, birden fazla bilgisayar sistemi arasında veri değişimi yapmak için geniş çapta kabul edilen genel bir standart haline gelmiştir.
  • XML etiketleri doğal dille yazıldığından anlaşılması kolaydır. Böylece her düzeydeki çalışan veri etiketlerini kolayca okuyarak verinin içeriği hakkında bilgi sahibi olunabilir.
  • Sıradan veri tabanlarında; veri kayıtları, belirli şemalara ihtiyaç duyar; oysa XML belgeleri bu tür tanımlamalara ihtiyaç duymadan saklanabilir çünkü XML etiket ve özelliklerden oluşan meta veriler içerir.

C# ile xml yapısını kullanarak örnek olması açısından küçük çaplı bir program yaptım bu yazıyı yazarken. Onu buradan indirip inceleyerek en azından daha somut bilgiler edinebilinirsiniz.<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Dersler>
  <Ders dersKodu="YMT113">
    <DersAdi>Bilgisayar Bilimlerine Giriş</DersAdi>
    <Kredisi>4</Kredisi>
  </Ders>
  <Ders dersKodu="YMT114">
    <DersAdi>Yazılım Mühendisliğine Giriş</DersAdi>
    <Kredisi>4</Kredisi>
  </Ders>
  <Ders dersKodu="YMT219">
    <DersAdi>Veri Yapıları</DersAdi>
    <Kredisi>3</Kredisi>
  </Ders>
  <Ders dersKodu="YMT217">
    <DersAdi>Programlama Dilleri</DersAdi>
    <Kredisi>4</Kredisi>
  </Ders>
</Dersler>Yukarıda xml yapısının en basit hali olabilecek bir kaynak mevcut. Örnekteki program da .xml dosyasından veri alıp ekleyebiliyor.
Herhangi bir veritabanı kullanmadan her platformda rahatlıkla kullanılabilen bu yapı hakkında kısa da olsa bilgilendirmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.

0 yorum:

Yorum Gönder