Subscribe:

25 Eylül 2013 Çarşamba

SWEBOK

Swebok (Software Engineering Body Of Knowladge), yazılım mühendisliğinin uluslararası standartlara sahip bilgi rehberi olarak tanımlanabilir. Bir kaç meslek kuruluşu ve endüstri üyeleri arasında işbirliği gerçekleştirilerek oluşturulmuş. IEEE Computer Society tarafından yayınlanmış ve halen desteklenmektedir.
SWEBOK İÇERİĞİ
2013 yılındaki sürümünden itibaren yazılım mühendisliği çevrelerinde 15 başlık altında tanımlandı.
-Yazılım Gereksinimleri
Gerçekleştirilecek olan sistemin amacı doğrultusunda gerçekleştirilmeden önceki planlamalardır. Kullanıcının sistemin işlevleri ile ilgili beklentileridir.
-Yazılım Tasarımı
Sistem çözümleme sırasındaki mantıksal tasarımın fiziksel tasarıma dönüştürülme çabasıdır. Tasarım çalışmasının temel çıktıları olan genel tasarım, yazılım birim ya da bileşenlerinin ayrıntılı yapısı ve veri yapısı programcılar için girdi olarak alınır ve bu yapılar kullanılarak yazılımın kodları üretilir. 
-Yazılım İnşası
Tasarım sonucu üretilen süreç ve veri tabanının fiziksel yapısını içeren fiziksel modelin bilgisayar ortamında çalışan yazılım biçimine dönüştürülmesi çalışmalarını kapsar. Yazılımın geliştirilmesi için her şeyden önce belirli bir yazılım geliştirme ortamının seçilmesi gerekmektedir. 
Söz konusu ortam, kullanılacak programlama dili ve yazılım geliştirme araçlarını içerir. Bu ortamda belirli bir standartta geliştirilen programlar, gözden geçirilir, sınanır ve uygulamaya hazır hale getirilir. Üretilen kaynak kodların belirlenecek bir standartta üretilmesi yazılımın daha sonraki aşamalardaki bakımı açısından çok önemlidir. Tersi durumda kaynak kodların okunabilirliği, düzeltilebilirliği zorlaşır. Yazılımın işletimi süresince ortaya çıkabilecek sorunlar ilerde sıkıntı çıkarır ve düzeltilmesi de oldukça zaman alır.
-Yazılım Testi
Yazılım belirtimlerinin ve proje yaşam sürecindeki her bir etkinlik sonunda alınan çıktıların, tamam, doğru, açık ve önceki belirtimleri tutarlı olarak betimler durumda olduğunun doğrulanması gerekir. Proje süresince her bir etkinlik ürününün teknik yeterliliğinin değerlendirilmesi ve uygun çözüm elde edilene kadar aktivite tekrar edilir. Projenin bir aşaması süresince geliştirilen anahtar belirtimler önceki belirtimlerle karşılaştırılır. Yazılım ürünlerinin tüm uygulanabilir gerekleri sağladığının gerçeklenmesi için sınamalar hazırlanıp yürütülür.
-Yazılım Bakımı
Test işlemleri bitirilen yazılımın kullanıcı alanına yüklenmesi ve uygulamanın başlatılması gerekmektedir. Yazılım kullanıma geçtikten sonra, yaşam döngüsünün en önemli ve hiç bitmeyecek aşaması olan "bakım" aşaması başlar.
-Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
Tüm yazılım yaşam döngüsü aşamalarının planlanması, düzenlenmesi ve izlenmesiyle ilgili bilgileri içermektedir.
-Yazılım Mühendisliği Yönetimi ( Mühendislik yönetimi )
Tüm aşamaların mühendislik disiplini içerisinde uygulanması gerekir.
-Yazılım Mühendisliği Süreci
Hem geliştirilen ürünlerin kalitesini hem de bu ürünleri geliştirmek için kullanılan süreçlerin kalitelerini belirtir.
-Yazılım Mühendisliği Araçları ve Yöntemleri
Bir sistemin gerçekleştirilmesi için en uygun olan araçlar ve yöntemler tercih edilmelidir.
-Yazılım Kalitesi
Yazılım mühendisliği çerçevesinde sözü geçen yöntem ve araçların amacı, üretilecek olan yazılımda yüksek kalite düzeylerine erişmek olmalıdır. Kalite bir çok boyutu olan bir özelliktir. Program yazıldıktan sonra düşünülecek bir konu olmaktansa, bütün geliştirme evrelerine yönelik etkinlikler ile sağlanmalıdır.
-Yazılım Mühendisliği Ekonomisi
Yazılımın önemi her geçen gün artıyor dolayısıyla büyük bir pazar payınada sahip oluyor.
-Bilgisayar Temelleri
Yazılım mühendisliğinin bilgisayar çağının başından beri sürekli artan önemi ve karmaşıklığı vardır.
-Matematiksel Temelleri
Bütün mühendisliklerin temelinde matematik vardır.
-Yazılım Mühendisliği Mesleki Uygulama
Bir meslek dalı olarak yazılım mühendisliği üzerinde durulması gereken geniş bir konudur.
-Mühendislik Temelleri
Diğer mühendislik dallarından farklı özelliklere sahip olmasıyla zaman zaman tartışma konusu olmuştur.

SWEBOK aynı zamanda Yazılım Mühendisliği ile bağlantılı disiplinleride tanımlar. Bu disiplinler şunlardır.
-Bilgisayar mühendisliği
-Bilgisayar bilimi
-Yönetim
-Matematik
-Kalite yönetimi
-Yazılım ergonomi ( Bilişsel ergonomi )
-Sistem mühendisliği

Daha fazla bilgi için ilgili siteye buradan ulaşabilirsiniz

0 yorum:

Yorum Gönder